Dã Tẩu

Trang chủ / Tin tức / Dã Tẩu

Dã Tẩu - cụ ông đầu bạc thước đứng khiêm hạ tại trung tâm thành thị lớn. Cụ Dã Tẩu tuy nhỏ nhưng bài sai chỉ lệnh của cụ rất cao cả và đầy thách thức. Cụ Dã Tẩu chính thức tái xuất tại Jx Giang Hồ với những yêu cầu ghê và phê hơn, phần thưởng thơm hơn.

Dã Tẩu Tái Xuất thật sự khác xưa. Dã Tẩu trở lại nhất định lợi hại. Hãy cùng đến vấn an cụ Dã Tẩu để được lợi hại gấp ngàn lần hơn nhé.

NPC Dã Tẩu

NPC Ghi Chú

NPC Dã Tẩu
 • Nhận và giao nộp nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Công bố chuỗi nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Nhận phần thưởng Dã Tẩu.
 • Điều kiện tham gia: Cấp 50 trở lên.

Nội dung nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhận nhiệm vụ
 • Điều kiện nhận:
  • Nhân vật đạt cấp 50 trở lên.
  • Mỗi ngày mặc định nhân vật có thể nhận & hoàn thành 40 nhiệm vụ.
  • Có thể sử dụng Lệnh Bài Dã Tẩu để hoàn thành nhiệm vụ nhanh, và giới hạn sử dụng được 40 lần / ngày.
  • Lệnh Bài Dã Tẩu được bán trên Kỳ Trân Các với giá 2 xu / cái.
 • Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 loại hình nhiệm vụ:
  • Đánh quái.
  • Thu thập vật phẩm.
  • Tham gia tính năng.
 • Lưu ý:
  • Nhiệm vụ đánh quái: Nhân vật trong tổ đội đánh quái trong phạm vi xung quanh cũng được tính số lượng.
  • Nhiệm vụ thu thập vật phẩm: Không thể nộp các trang bị đặc biệt như trang bị khóa/khóa bảo hiểm/trang bị hoàn kim/trang bị hỏng.
Hoàn thành nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ đến gặp NPC Dã Tẩu để nhận thưởng.
  • Mỗi ngày hoàn thành 40 lần nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng ngày. Qua 24h00 sẽ reset phần thưởng.
  • Tổng số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ được tích lũy để nhận mốc 1000, 2000...6.000 nhiệm vụ. Tối đa mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần/mốc phần thưởng.
Hủy nhiệm vụ
 • Mỗi lần hủy sẽ bị reset chuỗi nhiệm vụ.
  • Sau khi hủy có thể nhận lại nhiệm vụ mới.
  • Nếu hủy bằng thần bí sẽ bị mất đi phần thưởng dã tẩu chuỗi 10, 20, 30, 40 hằng ngày.
  • Chuỗi nhiệm vụ trong ngày. Ví dụ: Nhân vật đã làm 5 nhiệm vụ và hủy nhiệm vụ thứ 6 thì tối đa có thể nhận mốc là 30 nhiệm vụ, chứ không thể nhận mốc 40 nhiệm vụ liên tiếp mặc dù có hủy nhiệm vụ bằng bất kì hình thức nào.
  • Hủy bỏ nhiệm vụ không bằng thần bí sẽ ảnh hưởng đến số lượng nhiệm vụ hoàn thành đã tích lũy để nhận mốc 1000, 2000...

Phần thưởng hoàn thành mốc trong ngày

Chuỗi Nhiệm Vụ Phần Thưởng
10 10.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
20 20.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
30 30.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
40

40.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phần thưởng tích lũy đạt mốc hoàn thành nhiệm vụ
 • Khi nhân vật hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ được tích lũy lại.
 • Khi tích lũy mỗi mốc 100, 200, .... thì sẽ nhận ngay 1 Tiên Thảo Lộ 8h.
 • Khi tích lũy đạt mốc 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 sẽ nhận được phần thưởng vật phẩm đặc biệt.
 • Tối đa nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 lần cho mỗi mốc thưởng.
 • Chú ý: Phần thưởng mốc phải nhận theo thứ tự.
Mốc NhiệmVụ  Phần Thưởng
500 Tẩy Tủy Kinh (khóa)
1.000 Võ Lâm Mật Tịch (khóa)
2.000 Bảo Rương Hiệp Cốt
3.000 Bảo Rương Nhu Tình
4.000 Bảo Rương Định Quốc
5.000 Bảo Rương An Bang
6.000 Bảo Rương Hiệp Cốt + Bảo Rương Nhu Tình + Bảo Rương Định Quốc + Bảo Rương An Bang
7.000 Bảo Rương HKMP (30 ngày)
8.000 Bảo Rương HKMP (vĩnh viễn)

Các thắc mắc liên quan đến Jx Giang Hồ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang fanpage hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 0985.111.257 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

BĐH Jx Giang Hồ,

Kính Bút !!!